Jon Wallin (föräldraledig hösten 2020)


Roll:
Virkesinköpare

Svenljunga

Verksamhet:
Derome Skog

Kompetensområde:
Tjänster i skogen; Rådgivning om skog