Vi vill bidra till en hållbar utveckling

Vi tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och arbetar med ständiga förbättringar i hela vår verksamhet – från hur våra anläggningar och produkter påverkar den yttre miljön till hur vi bidrar till livskraftiga samhällen.  

Genom vår affärsidé kan vi erbjuda förnybara produkter till marknaden. Därtill utmanar vi oss själva att ständigt utveckla bättre lösningar för människa och miljö.

Med vårt hållbarhetsarbete vill vi driva utvecklingen framåt i de branscher som vi verkar inom. 

Vi tror på samarbete – med  kunder, leverantörer och andra partners. Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle.  

Följ vårt nyhetsbrev

Anna_Ryberg.png

Anna Ryberg, Hållbarhetschef

Skicka mejl till Anna