Vi bygger med trä

Vår verksamhet är inspirerad av naturens kretslopp. Trä är Deromes främsta råvara. Vi förädlar förnybar råvara från skogen till hållbart byggmaterial och färdiga hus. Av biprodukterna från sågverken gör vi bioenergi till vår egen verksamhet och externa kunder.