Nyheter och artiklar om Förskolan Hoppet

Läs det senaste om Hoppet

Läs det senaste om Hoppet. Få reda på vad som händer inom Derome. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 • news-list-image

  2020-10-20

  Vi bygger i trä för en låg klimatpåverkan

  Byggbranschen står idag för en stor del av våra gemensamma utsläpp av växthusgaser. I Regeringens klimatpolitiska handlingsplan föreslås ökade ansträngningar för att nå klimatmålen där ett ökat byggande i trä är en av de lösningar som lyfts fram.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-09-29

  Barnen tog ett hoppfullt första spadtag

  Idag den 29 september höll vi tillsammans med Lokalförvaltningen på Göteborgs Stad ett första spadtag där vi fick grävhjälp från tre av barnen som ska börja på Hoppet - förskolan som ska byggas så fossilfritt som möjligt!

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-05-11

  Arkitektur med hänsyn till lägsta möjliga utsläpp

  Med projektet vill vi utmana tillverknings- och byggindustrin att satsa mer på miljön och sociala frågor. Genom att kartlägga och redovisa varje kilogram av koldioxid som genereras under bygget och dess framtida drift välkomnas en transparent byggprocess.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-04-29

  Kan vi ersätta betongplattan som grund?

  Inom Hoppet-projektet är ett av uppdragen att utmana de traditionella byggteknikerna för att hitta nya lösningar. Betongplattan som grund är en väl beprövad metod, men har en relativt hög klimatpåverkan - att hitta alternativ blir därför viktigt i målet att sänka byggnadens klimatavtryck.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-04-02

  Vi sänker klimatpåverkan med 70 procent

  Under hösten har fler än 50 projektörer vridit och vänt på olika konstruktionslösningar för att nå en så låg klimatpåverkan som möjligt. Beräkningar visar på en nära 70-procentig minskning för de stora byggdelarna - ett gigantiskt kliv på vägen mot en klimatneutral byggbransch.

  Läs mer