Energi från skogen

Det som inte blir till brädor eller plankor i våra sågverk blir till bioenergi. På det viset tar vi tillvara på jordens resurser och minskar beroendet av fossila bränslen som kol och olja.

skog-biobransle-fran-skogen.jpg

Varje år producerar vi bioenergi som värmer motsvarande 60 000 villor. Av spånet från våra sågverk tillverkar vi pellets och briketter, och övriga restprodukter från sågverk, skog och industri blir till andra former av biobränsle anpassade för större värmeverk.  

Våra kunder är såväl privatpersoner som industrier, större energileverantörer och fjärrvärmeproducenter.  

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur du kan göra din uppvärmning mer miljövänlig? Kontakta våra bränslespecialister.