Så påverkas du av den nya lagen om brandkrav

2019-09-19 

Från och med den 1 november 2019 finns en ny lag för brandkrav på utvändiga produkter. En förändring som bland annat påverkar dig som jobbar med fönster- och dörrmontage.

Den nya lagen innebär i praktiken att det typgodkännande som fönster och dörrar haft inte längre är giltigt. Tidigare var det tillräckligt att en produkt i en serie testades och att hela serien därefter var godkänd. Brandegenskaperna måste numera redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följa dess regelverk.

Inga ändringar är tillåtna

Den nya lagen bygger på att du testar en produkt med till exempel en viss glasning eller beslagning som sedan inte får ändras, då är den inte längre godkänd. Det kan till exempel handla om byte av handtag eller andra typer av förändringar.

Köp via en seriös producent

Det nya lagkravet har också lett till att våra leverantörer tagit bort en del av sina produkter ur sitt brandsortiment, då inte alla hunnit testas eller uppfyller de nya hårdare kraven. Leverantörerna jobbar löpande med att utöka detta sortiment och du kan vara säker på att produkterna som våra bygghandlare säljer uppfyller de nya kraven.

3 tips inför köpet 

Malin Berndtsson som är specialist inom fönster, ger sina tre bästa tips på hur du som kund bör tänka när du står i begrepp att köpa en ny utvändig produkt till ett projekt.

  1. Gör aldrig förändringar på en redan brandklassad produkt. Till exempel byte av handtag eller montage av titthål. Gör du en förändring förlorar produkten sitt lagstadgade brandskydd.
  2. Använd alltid produkten till det den är avsedd och testad för.
  3. Fråga oss! Vi jobbar enbart med seriösa producenter och du kan vara säker på att de produkter vi erbjuder uppfyller nya hårdare brandkrav.

Vill du veta mer?

Lagen kan innebära en stor förändring för dig och ditt företag - välkommen att ta kontakt med din närmaste anläggning för mer information eller läs mer på boverket.se.