Infästningsprodukter från Holz Technic

2020-07-01 

Ett nytt samarbete med Ergofast möjliggör att vi nu kan erbjuda Holz Technic via vår bygg- och industrihandel och även direkt på byggarbetsplatsen.

Träbyggandet ökar och byggnationerna blir alltmer komplexa, vilket ställer högre krav på infästningsprodukterna. Tillsammans med Ergofast AB gör vi en gemensam satsning på modernt trähusbyggande med Holz Technic som tillverkar produkter specifikt utvecklade för avancerad infästning, sammanfogning, ljuddämpning och spärrskikt för byggnader i trä. Produkterna kommer erbjudas via vår bygg- och industrihandel samt med containerlösningar på bygget vid sidan av direktleveranser. 

holz-artikel-2.jpg

MAX-imalt samarbete   

Samarbetet med Ergofast inleddes i maj och lanseringen av Holz Technics tekniska lösningar fortgår enligt plan. Vi har också inlett ett försäljningssamarbete kring MAX Powerlite högtryckssystem med spikpistoler och skruvautomater, men också armeringsverktyg som MAX najmaskiner.

Vill du veta mer om samarbetet och produkterna? Kika in på ergofast.se 

Kontakta oss för mer information

Detta är Holz Technic

Holz Technic by Rothoblaas är ett av Europas främsta företag när det gäller verktyg och infästningsprodukter för träbyggnation. Utbudet innefattar skruv, beslag, tejper, ångspärrar och andra typer av membran. Precis som Ergofasts övriga varumärken ligger Holz i framkant vad det gäller innovation och effektivitet – produkter för hållbart byggande.